Stichting Erfgoed Marino Leer
 
 

De bestuurders van de Stichting zien dat in de psychiatrische/psychische zorg goed werk wordt verricht. Helaas lijkt het dat als gevolg van bezuinigingen door de overheid en beleidsbeslissingen van de psychiatrische klinieken sommige mensen mogelijk niet de hulp (kunnen) krijgen die zij misschien nodig hebben.


Zo kan het voorkomen dat mensen die na een acute opname uit een kliniek ontslagen worden niet de noodzakelijke begeleiding krijgen om zich in de maatschappij te kunnen handhaven. In het verlengde hiervan lijkt het dat familie en direct betrokkenen matig tot slecht ondersteund worden in het omgaan met de problemen waarmee zij dan geconfronteerd worden.


De Stichting Erfgoed van Marino Leer wil deze mensen ( in nood ) graag helpen!


U kunt uitsluitend schriftelijk een aanvraag voor hulp bij de Stichting indienen.

Gezien de beperkte middelen is het aan het bestuur om te bepalen welke aanvragen en projecten ondersteund kunnen worden.   


De Stichting is naast de middelen uit het erfgoed afhankelijk van giften en wordt niet gesubsidieerd. Indien u een donatie wilt doen kan dit via onze

Iban.nr NL73RABO138155550  t.n.v  Stichting Erfgoed Marino Leer


Het werk van de bestuurders is geheel vrijwillig en onbezoldigd. Iedere donatie wordt volledig ingezet ten behoeve van de doelstellingen van deze Stichting.

 

Welkom op de site van Stichting Marino Leer

Correspondentieadres


Stichting Erfgoed

Marino Leer

t.a.v. secretariaat

Capricciostraat 30

1312 sg Almere


www.stichtingmarinoleer.nl

info@stichtingmarinoleer.nl


K.v.K. 32154367


Iban Ing

NL05INGB0004208566

Iban Rabobank

NL73RABO0138155550


Heeft u vragen of wilt

u een donatie doen ...

De Stichting Marino Leer is opgericht op 11 juni 2009

om met zijn erfgoed, in opdracht van de nabestaanden, mensen met psychische- en/of psychiatrische klachten ondersteunende hulp te bieden.


Ook instellingen die zich inzetten om, al dan niet preventief, psychische en/of psychiatrische stoornissen

te onderzoeken dan wel te begeleiden of te behandelen kunnen een beroep doen op de stichting.

Stuur mij e-mail

Copyright 2015 / www.fotostudioinalmere.nl